Projektid

Projekt Putukahotell 2015
Toetab KIK
Projekti käigus valmisid putukahotellid kooliõpilaste meisterdamisel. Lisaks toimusid koolides õpilastele loengud eestimaistest putukatest ning kes millist elamistingimusi soovivad.
Õppematerjalidena valmisid Putukapostrid (avanevad klikates.)

Projektis osales kokku 20 kooli üle Eesti, piltidel näha õpilaste tehtud putukahotelle.
Lisaks ilmus artikkel Rapla Sõnumites Projekt 2014
Toetab KIK
Projekti esimeses etapis toimub loeng õpilastele lindudest ja nende pesitsemisest, vaatluste põhimõtetest.
Pesakastid valmivad erinevatele linnuliikidele, õpilased saavad ise valida loengute põhjal, millisele linnuliigile nad pesakaste meisterdada soovivad.
Lisaks valmivad projekti käigs postrite komplektid, ühes komplektis on 4 erinevat fotot lindudest (kuldnokk, rasvatihane, sinitihane, aed-lepalind). Komplektid jagatakse koolidele ja lasteaedadele, kes saavad pesakastid.


Projekt "Aastaring looduses. Temaatiline aktiivõpe lastele õpetajate aktiivõppepäevade alusel."
Projekti eesmärk: Laste loodusetundmise parandamine ja õuesõppe harjumuse kujundamine. Õpetajate loodusteadmiste ja aktiivõppe meetodite kasutamisoskuste suurendamine. Liikide, maastike, loodusnähtuste ja aktiivõppe meetodite  õppimine ehedas looduskeskkonnas.  Lääne - Virumaa lasteaia- ja algklasside õpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmine. Õppepäevade raames saavad õpetajad teadmisi aastaajalistest muutustest looduses, taimede ja loomade strateegiatest muutuvates keskkonnatingimustes toimetulekuks. Õpetajad viivad lastega läbi koolitustel õpitud aktiivõppe ülesanded, vahetavad kogemusi ning koostavad täiendavaid ülesandeid oma kodukoha loodust silmas pidades. Õpetajatel on paremad eeldused tõhusamalt edendada laste huvi looduse ja selle kaitsmise vastu, kasutades selleks erinevaid aktiivõppemeetodeid.
Projekti toetas KIK
Projekti blogi 
http://aastaringis.wordpress.com/

Projekt Pesakast 2013
Projekti periood jaanuar - mai 2013

Pesakast 2013 projekti raames valmistavad üldhariduskoolide õpilased erinevate suurustega pesakaste, mis pannakse üles lasteaedade territooriumitele või nende vahetuslähedusse. Õpilased ja õpetajad saavad teadmisi lindude pesitsemise iseärasustest läbi loengute ning neil on hiljem võimalus iseseisvalt jälgida lindude pesitsemist pesakastides.
Toetab KIK, abistab Tallinna Keskkonnaamet
Projekti nr 
 3-2_2/875/2012
 

Projekt Maa ja ilm keskkonnahariduses

Projekti raames toimub lasteaiaõpetajatele õppepäev Aegna Loodusmajas 29.augustil.
11. oktoobril toimub keskkonnahariduse konverents "Maa ja ilm keskkonnahariduses" Viru konverentsikeskuses
Lisaks toimub õppekäik Tartu Ahhaa keskusesse ja Võrtsjärve Limnoloogia keskusesse.Uute keskkonnahariduslike õppematerjalide loomine
alushariduse valdkonnale Mina ja keskkond

 
Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kestvus: November 2011 - Juuli 2012Eesmärk: Luua uusi keskkonnahariduslikke õppematerjale.
Valminud materjalid 
kättesaadavad kõigile huvilistele Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt.


Toimunud projektid:
Kohtume metsas! projekt 2011